Bilder Resele

resvy.jpg (16300 bytes)

Vy från turistvägen

På bilden fikar ett par vid en rastplats efter turistvägen som passerar Resele. De njuter samtidigt av den hänförande utsikten

Resele kyrka

Resele nya kyrka uppfördes åren 1834-41 av byggmästaren Lars David Getting efter ritningar av Axel Nyström. Det är en salkyrka med ingång och vapenhus i väster och sakristia och torn i öster. Den har restaurerats 1982

reskyrk.jpg (14922 bytes)
resbad.jpg (17277 bytes)

Hövenbadet

Hövenbadet är ett naturskönt beläget friluftsbad. Det är ett obevakat bad i en konstgjord insjö med bryggor

Resele Hembygdsgård

Hembygdsgården ligger på en kulle vid Tängstabrons södra fäste. Förutom en flitigt använd bagarstuga finns det två mangårdsbyggnader. Du kan även få se när mjöl mals i en skvaltkvarn, som ligger i en bäck i närheten.

Hembygdsföreningen har även en rast-och övernattningsstuga, naturstig fångstgropar  mm  inne i skogen ca en mil från hembygdsgården

reshem.jpg (14917 bytes)