Bilder från Junsele

Junsele hembygdsgård

Denna lofthusbod från 1751 är en av 15 byggnader från 1700- 1800 talet som finns vid Junsele hembygdsgår. Där finns även stora samlingar av allmogeföremål, liksom möjligheter till inköp av  förfriskningar och mat från midsommar till i mitten av augisti

junshem.jpg (17299 bytes)
juskyrk.jpg (23162 bytes)

Junsele Kyrka

I Junsele fanns från 1200 talet och framöver ett flertal träkyrkor. Men under 1800-talets mitt framkom önskemål om en ny, större och modernare kyrka. 1885 invigdes den nya kyrkan. Kyrkan är en stenkyrka med torn i väster och med ett utbyggt femsidigt kor i öster. Den har restaurerats senaste gången 1970-71 under ledning av arkitekten T Wilke.

Kåtabyn

Pigg på äventyr? Klättra klättervägg? Gunga i "Jättegunga"? Köra skoter? Åka skidor både på "Längden och tvären"? Allt detta finner du vid Kåtabyn i Junsele

Mer får du veta här

 

juskata.jpg (19300 bytes)
justemp.jpg (16160 bytes)

Tempererat bad

En varm sommardag kan det vara skönt med ett bad.

Långvattnets Naturreservat och Naturcamping

I Långvattnets naturreservat hittar du ett 50-tal tjärnar, många av dess tjärnar är utmärkta fiskevatten. Dessa fiskevatten och mycket annet erbjuds dig vid  den vildmarkscamping som finns i reservatet. Där finner du på ett par ställen uppställningsplatser för husvagnar, möjlighet att hämta dricksvatten, eldstäder för grillning, vindskydd , rastplatser och informationsskyltar,   värmestuga för att söka skydd vid mm

Fiskekort köper du i Junsele och Långvattnet

junlang.jpg (13020 bytes)