Bilder från Graninge

granbyn.jpg (7483 bytes)

Graningebyn

Efter länsväg 331 framtidsbyn finns Graningebyn.  I Graningebyn är hela ortens samhällsservice koncentrerad. Där finns daghem, låg och mellanstadieskola, bibliotek, restaurang idrottshall och lokaler för ortens idrottsförening. En engen styrelse förvaltar Graningebyn

Graninge brukskapell

Graninge brukskapell började byggas 1759 och har som andra brukskapell åttkantig form. Den nyvarande klockstapeln är från 1867 och är liksom kyrkan åttkantig. Den senaste ombyggnade skedde 1952 då sakristian inreddes. Graninge församling är nu annex till Långsele församling

grankyrk.jpg (8667 bytes)
graninge.jpg (21501 bytes)

Graningebruk

Bilden visar den gamla smedjan på Graninge bruk. Där äger de årliga   Graningedagarna rum. Då har konstnärer och hantverkare vernissage.  Det blir marknad, du har möjligheten att fiska, det finns servering, hålls gudstjänst och blir underhållning