Centralfisket i Sollefteå:

ett reportage

cfisk2.gif (29534 bytes) Sollefteå kraftverk är det första kraftverket i  Ångermanälvens älvsystem.  Det gör att laxen och andra vandringsfiskar inte kan vandra längre upp efter älven. Kraftföretagen är därför skyldiga att fånga avelsfisk och föda upp yngel för att säkra tillgången på främst lax i framtiden. Avelsfisken fångas vid Centralfisket vid Sollefteå Kraftverk

 

Strax efter midsommar kommer de lekmogna laxarna åter till det vatten där de en gång i tiden föddes. Fångsten av avelsfisk sker under tiden efter midsommar fram till i början av augusti. Vid Centralfisket ger  kraftföretagen turister och andra besökande möjlighet att vara åskådare till fångsten.  cfisk3.gif (21577 bytes)

 

cfisk4.gif (33205 bytes)

 

Dessa fångster av avelsfisk är en mycket populärt besöksmål för besökare. Innan själva laxupptagningen får de se en film om verksamheten. Med hjälp av mobil teknik får de av en sakkunnig guide möjlighet att se vad som händer när laxarna fångas.
cfisk11.gif (37980 bytes)
Laxarna fångas i följande steg
  1. De hoppar in i fångstrännan från Ångermanälven
  2. Här syns entren till fångstrännan
  3. Fiskarna simmar vidare mot fällan
  4. Bakom den här grinden fångas fiskarna
cfisk5.gif (14953 bytes)

 

Fångstmannen motar här in fångsten i en höjbar container med en grind. Grinden stängs när samtliga fiskar är infångade i en fångscontainer.
Här ser vi hur fångscontainer "kokar" av  dagens fiskar! cfisk6.jpg (11856 bytes)
cfisk7b.gif (21707 bytes) Fångsten förs till ett kar för sortering av fiskarna.
cfisk7.gif (39305 bytes)
Till slut återstår det mest spektakulära av hela fångsten. Fångsmännen grabbar tag i fiskarna, sorterar dem i olika kategorier lax, öring och smålax. De förs över till bassänger med flytande vatten där de ska förvaras fram till de blir lekmogna. Det går med en intensiv fart, mycket sprattlande fiskar och stänkande vatten. Dagens fångst blev 28 fiskar

 

När fiskefänget är avslutat lämnar besökarna visningen cfisk8.gif (25292 bytes)